dr.sc. Robert Lončarić

Odjel za geografiju Sveučilišta u Zadru

Predavanja

Biografija

Dr. sc. Robert Lončarić (Rijeka, 1976.) je izvanredni profesor na Odjelu za geografiju Sveučilišta u Zadru, na kojemu je 2003. diplomirao i 2011. doktorirao. Njegovi znanstveni interesi uključuju klimatologiju, paleoklimatologiju, geografiju krša, speleologiju, hidrologiju te hidrogeologij. Sudjelovao je na nekoliko znanstvenih projekata s temom paleookolišnih i okolišnih promjena tijekom kvartara na području Hrvatske. 

Organizatori

Suorganizatori

Financijska podrška