dipl.ing.arh. Ratimir Zimmerman

Predavanja

Biografija

Ratimir Zimmerman, dipl.ing.arh., prostorni i urbanistički planer (Virovitica 1946.) Radio u Urbanističkom institutu Hrvatske (1969-1993.) i Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva – Zavod za prostorno planiranje (1993-2011.). Sudjelovao u izradi ili koordinirao izradu 38 prostornih planova (od razine Jugoslavije, Hrvatske, regija, županija, gradova i općina do nacionalnih parkova i parkova prirode) kao i 30 urbanističkih planova (od generalne do detaljne provedbene razine). Koordinirao izradu i/ili izradio autorske priloge za oko 100 istraživačkih studija, izvješća ili sektorsko-tematskih dijelova (o prostornom planiranju, urbanizaciji, cestovnom prometu, turizmu, stanovanju, zaštiti okoliša, korištenju obalnih područja, prostornom informacijskom sustavu, pripremi zakona, uredbi i pravilnika). Aktivno sudjelovao ili prisustvovao na 100-ak stručnih savjetovanja, radionica ili kongresa.

 

 

Organizatori

Suorganizatori

Financijska podrška