prof., Rafaelle Paloscia, Michele Morbidoni, dr. sc. Michele Morbidoni

Odsjek za arhitekturu Sveučilišta u Firenzi

Predavanja

Biografija

Raffaele Paloscia je profesor planiranja na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Firenci. Voditelj je Odjela za gradsko i regionalno planiranje (2003-09). Gostujući predavač na Escuela de Arquitectura de Granada u Španjolskoj (2010). Koordinator je međunarodnih djelatnosti firentinskog Arhitektonskog i laboratorija LabPSM (Lab City and Territory in the Global South). Surađuje sa sveučilištima u Isfahanu, Jadavpur-Kolkati, SPA-New Delhi, SPA Vijayawada, Chandigarhu, Beogradu, Granadi, Kolimi (Meksiko), UAM, Del Litoral i sa sveučilištem West Indies. Član je Međunarodnog Keio Instituta za arhitekturu i urbanizam. Koordinirao je nekoliko međunarodnih suradnih istraživačkih projekata i izdao nekoliko knjiga i eseja o Globalnom jugu.

 

Dr. sc. Michele Morbidoni je arhitekt s doktoratom iz gradskog i prostornog planiranja, ugovorni profesor na Školi konzerviranja i restauracije kulturne baštine Sveučilišta Camerino (Italija) i tutor na predmetu Prostorno planiranje za razvojnu suradnju Sveučilišta u Firenci. Član je istraživačke jedinice laboratorija LabPSM na Sveučilištu u Firenci. Koordinator treninga na CARITALENTS projektu. Njegov znanstveni interes usredotočen je na odnos tradicionalnih i neformalnih naselja. Autor je mnogih članaka na tu temu.

Organizatori

Suorganizatori

Financijska podrška