Pia Helena Markota, univ.bacc.soc.

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Predavanja

Biografija

Pia Helena Markota je studentica je diplomskog studija jednopredmetne sociologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu čiji su primarni interesi usmjereni prema urbanoj sociologiji s naglaskom na participaciju građana u odlučivanju o javnim prostorima. Sudjelovala je u Erasmus+ projektu Integrated Methodologies to Historical Landscapes Recording: Participatory Approaches, a sada sudjeluje u institucijskom istraživačkom projektu FFZG-a Valorizacija baštine, kulturnog krajolika i prostornih transformacija Jadranske Hrvatske (voditeljica dr. sc. Jana Vukić). Trenutno je zaposlena na Projektu oporavka od potresa i jačanja pripravnosti javnog zdravstva, kao suradnica na društvenim aspektima u Jedinici za provedbu projekta Ministarstva graditeljstva, prostornog uređenja i državne imovine

Organizatori

Suorganizatori

Financijska podrška