Petra Valovičić, mag. ethnol. et anthrop.

Odjel za etnologiju i antropologiju Sveučilišta u Zadru

Predavanja

Biografija

Petra Valovičić, mag. etnol. et anthrop., završila je 2016. godine diplomski jednopredmetni sveučilišni studij kulturne baštine i turizma, a 2011. godine preddiplomski dvopredmetni studij etnologije i antropologije i sociologije na Sveučilištu u Zadru. Tijekom diplomskog studija osnovala je udrugu antropologa i etnologa s ciljem umrežavanja, kreiranja platforme za rad te popularizacije navedenih znanosti – Antropop. Obnašala je funkciju predsjednice udruge u dva mandata te organizirala niz aktivnosti i sadržaja, uglavnom s područja vizualne kulture. Suautorica je monografije KUD-a Sv. Roko iz Sv. Filipa i Jakova pod naslovom “KUD Sv. Roko: Osluhni nutarnje zvono” (ur. Katica Burić Ćenan), kao i autorica postava Etnografske zbirke Kolan na otoku Pagu. Godine 2020., zapošljava se kao asistentica na projektu HRZZ-a “Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti” na Odjelu za etnologiju i antropologiju Sveučilišta u Zadru i upisuje poslijediplomski studij Humanističke znanosti na Sveučilištu u Zadru, u polju etnologije i antropologije.

Organizatori

Suorganizatori

Financijska podrška