dr.sc. Petar Kružić

Zoologijski zavod, Biološki odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb

Predavanja

Biografija

Dr. sc. Petar Kružić izvanredni je profesor na Biološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu gdje je 1996. diplomirao biologiju s ekologijom, 2001. magistrirao, a 2005. obranio disertaciju (doktorat prirodnih znanosti iz polja Oceanologije) na temama iz područja biologije i ekologije koralja. Od 1997. do 2001. radio je kao asistent u Zoologijskom Zavodu PMF-a u Zagrebu, od 2001. do 2008. kao docent, a od 2009. radi kao izvanredni profesor. Od 1997. godine do danas sudjeluje u dodiplomskoj nastavi na PMF-u u Zagrebu. Od 2008. sudjeluje u predavanjima, seminarskoj i terenskoj nastavi (kolegiji: Biološka oceanografija, Gospodarenje morem i zaštita, Bioraznolikost mora i Fauna Hrvatske), a od 2013. godine sudjeluje i u dodiplomskoj nastavi na Univerzi na Primorskem (Koper, Slovenija).

Organizatori

Suorganizatori

Financijska podrška