dr. sc. Pantelina Emmanouilidou

PIM Initiative, Francuska

Predavanja

Biografija

Dr. sc. Pantelina Emmanouilidou rođena je u Grčkoj, a od 2012. živi i radi u Marseillu u Francuskoj. Kao pravni stručnjak i ekspert za razvojnu politiku specijalizira zaštitu otoka. U doktoratu iz javnog prava bavi se zaštitom okoliša sredozemnih otoka. Radi kao nezavisni konzultant, pružajući usluge nevladinim udrugama i vladinim institucijama u području okolišne politike na međunarodnoj i regionalnoj razini.

Organizatori

Suorganizatori

Financijska podrška