DI Nevena Kereša

Beč

Predavanja

Biografija

Nevena Kereša rođena je 1989. u Varaždinu, preddiplomski studij arhitekture završava na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu, a diplomski na Tehničkom sveučilištu u Beču. Od 2014. intenzivno sudjeluje na simpozijima, ekskurzijama i radionicama koje se bave temama revitalizacije industrijske baštine, suhozidne baštine te otočnog i ruralnog razvoja. Inspirirana “arhitekturom nužnosti” koja brine o širem kontekstu u kojem nastaje, razvija projekte revitalizacije ruralnih i urbanih struktura. Aktivna je članica udruga: Dragodid, Anatomija otoka i nuSynergetic.

Organizatori

Suorganizatori

Financijska podrška