dr. sc. Marija Jug-Dujaković Marija Jug-Dujaković i Tonka Ninčević , mag. ing. agr. Tonka Ninčević

Institut za jadranske kulture i melioraciju Krša, Split, Hrvatska

Predavanja

Biografija

Marija Jug-Dujaković je znanstvena suradnica zaposlena u Institutu za jadranske kulture i melioraciju krša u Splitu. Diplomirala je i magistrirala na Biološkom odsjeku PMF-a Sveučilišta u Zagrebu i doktorirala na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Surađivala je na više različitih znanstvenih projekata na temu istraživanja ljekovitog i aromatičnog bilja, objavila 14 znanstvenih radova te izlagala na brojnim međunarodnim znanstvenim konferencijama. Koautorica je kurikuluma i priručnika izbornog predmeta: „Botanika ljekovitog i aromatičnog bilja“ za srednje škole. U svojim istraživanjima i znanstvenim radovima prvenstveno se bavi ljekovitim i aromatičnim biljem te etnobotanikom.

 

Tonka Ninčević je diplomirala 2011. godine na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Zaposlena je na Institutu za jadranske kulture i melioraciju krša kao znanstvena novakinja na Zavodu za biljne znanosti, odsjeku za ljekovito i aromatično bilje. Provodi istraživanja iz populacijske genetike te biokemijske karakterizacije te uzgoja ljekovitih i aromatičnih vrsta. Sudjelovala je na različitim europskim i domaćim projektima. Objavila je nekoliko znanstvenih radova i sudjelovala na mnogim međunarodnim znanstvenim konferencijama. Autorica je kurikuluma i priručnika izbornog predmeta: „Botanika ljekovitog i aromatičnog bilja“ za srednje škole. Članica je Hrvatskog botaničkog društva i Društva za ljekovito i aromatično bilje zemalja jugoistočne Europe.

Organizatori

Suorganizatori

Financijska podrška