mr.sc. Majda Rubić

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU Republike Hrvatske

Predavanja

Biografija

Majda Rubić je viša savjetnica u Upravi za otoke pri Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU. U njezinom profesionalnom fokusu je otočno zakonodavstvo u okvirima EU-a od 2017. Magistrirala je europsko pravo na Sveučilištu u Zagrebu 2011. godine. Autorica je knjige o Odboru regija EU-a, objavljuje u raznim publikacijama u području prava uz EU akte i sudjeluje na stručnim skupovima. Urednica je i inicijatorica pretiska knjige Naši otoci na Jadranu (1952.) Ive Rubića.

Organizatori

Suorganizatori

Financijska podrška