Lovre Panđa, mag.geogr.

Laboratorij za geoprostorne analize, Odjel za geografiju Sveučilišta u Zadru, Zadar

Predavanja

Biografija

Lovre Panđa, mag. geog. (Zadar, 1995.) je doktorand na Odjelu za geografiju Sveučilišta u Zadru. Osnovno i gimnazijsko obrazovanje stekao je u Biogradu na Moru. Stupanj magistra geografije stekao je na studiju primijenjene geografije na Odjelu za geografiju Sveučilišta u Zadru, gdje je i izabran za demonstratora na kolegiju Geografija prirodnih prijetnji. Njegovo istraživanje usmjereno je na modeliranje digitalnih modela površina i reljefa te zemljišnog pokrova vrlo visoke rezolucije. Sudjelovao je na nekoliko domaćih i međunarodnih projekata i konferencija te objavio znanstvene radove iz područja geoprostornih tehnologija. Dobitnik je dvije nagrade Frederik Grisogono koju dodjeljuje Hrvatsko geografsko društvo Zadar za izvrstan uspjeh tijekom studiranja. Trenutačno radi na projektu razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti pod pokroviteljstvom HRZZ-a i mentorstvom izv. prof. dr. sc. Ante Šiljega (voditelja projekta Laboratorij za geoprostorne analize).

Organizatori

Suorganizatori

Financijska podrška