Lora Rajčić, mag. hist. art. et mag. soc.

Urbanex d.o.o.

Predavanja

Biografija

Lora Rajčić je magistra povijesti umjetnosti i sociologije čiji su primarni interesi usmjereni prema zaštiti kulturne baštine i urbanoj sociologiji s naglaskom na interdisciplinaran pristup. Dobitnica je Nagrade Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske za 2021. godinu za izvrstan diplomski rad te je sudjelovala u nekoliko znanstvenoistraživačkih projekata (Digitalizacijom prodaje poljoprivrednih proizvoda prema otpornosti lokalnih zajednica na krizne situacije, Integrated Methodologies to Historical Landscapes Recording: Participatory Approaches, Urban regeneration mix i dr.). Trenutačno je zaposlena u Urbanexu, savjetodavnoj i istraživačkoj organizaciji u području održivog urbanog razvoja i prostornih politika.

Organizatori

Suorganizatori

Financijska podrška