dr. sc. Lidija Runko Luttenberger i Ivana Gudelj, dr. sc. Ivana Gudelj

Studij politehnike Sveučilišta u Rijeci, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb

Predavanja

Biografija

Lidija Runko Luttenberger je izvanredna profesorica u području inženjerstva okoliša na Studiju politehnike Sveučilišta u Rijeci. Diplomirala je, magistrirala i doktorirala na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Radila je u brodograđevnoj industriji na mjestima inženjera projektanta, voditelja prodaje i člana uprave, u komunalnoj tvrtki kao rukovoditelj te kao pomoćnica ministra u Ministarstvu zaštite okoliša i prirode. Autorica je knjige Gospodarenje otpadom i vodom, te više od 90 znanstvenih i stručnih radova iz područja zaštite okoliša.

 

dr. sc. Ivana Gudelj, zaposlena u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, doktorirala je iz biotehnoloških znanosti na Prehrambeno-biotehnološkom fakultete Sveučilišta u Zagrebu. U statusu znanstvene suradnice je od 2014. godine. Ima bogato iskustvo u zaštiti okoliša i prirode u privatnom i javnom sektoru. Kao ravnateljica Hrvatske agencije za okoliš i prirodu u razdoblju od 2016-2018. bila je izravno uključena u oživotvorenje programa zaštite okoliša i prirode, posebno u odnosu na upravljanje Natura 2000, praćenje sukladno EU direktivama i korištenju EU fondova. Promiče holistički pristup zaštiti okoliša i razvila je znanstvenu podlogu u rješenjima zaštite voda, biološke obrade otpadnih voda i rješenjima održivog gospodarenja otpadom.

Organizatori

Suorganizatori

Financijska podrška