Josipa Slaviček, mag.ing.arch.

Predavanja

Biografija

Josipa Slaviček (1995.) diplomirana je inženjerka arhitekture i prostornog planiranja na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Područje interesa u akademskom i samostalnom radu su joj otoci, njihova problematika, međusobni odnosi sastavnih elemenata te krajobraz arhipelaga otoka Hvara. Tijekom studija bila je demonstratorica na Katedri za urbanizam, prostorno planiranje i pejsažnu arhitekturu, sudjelovala je u znanstvenoistraživačkom projektu “Urbanizam naslijeđa (HERU)” i na nekoliko međunarodnih urbanističkih radionica. Njezini radovi na temu otoka objavljeni su na službenim stranicama fakulteta (“Hvar kao otok”, 2018. i diplomski rad “Šćedro – otok medijator”, 2019., pod mentorstvom dr. sc. Bojane Bojanić Obad Šćitaroci, m.i.a.), a znanstveni radovi na temu naselja i polja otoka Hvara objavljeni u Zbornik HERU (2017.) i u “Proceed with care” (Šibenik, 2019.). Osim u Zagrebu, školovala se na Politecnico di Milano u sklopu Erasmus studentske razmjene, a nakon završetka fakulteta dvije je godine radila i stjecala iskustvo o nizozemskoj prostorno planerskoj praksi u Amsterdamu.

Organizatori

Suorganizatori

Financijska podrška