dr.sc. Jana Vukić

Odsjek za sociologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Predavanja

Biografija

Dr. sc. Jana Vukić docentica je i pročelnica na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Urbani je sociolog, a osnovna područja njezinog znanstvenog interesa su urbano planiranje, javni prostor, kvaliteta života, participacija i održivi urbani razvoj. Kao aktivna istraživačica surađuje s istraživačima u drugim disciplinama, poput demografije i antropologije te arhitekture i urbanizma. Od 2016. do 2018. godine vodila je sociološko istraživanje i suautorica je sociološko-demografske studije “Život u povijesnoj jezgri Dubrovnika” (Klempić Bogadi; Vukić; Čaldarović, 2018) izrađene za Zavod za obnovu Dubrovnika, a od 2019. sudjeluje izradi Plana upravljanja povijesnom jezgrom Grada Dubrovnika. S Ognjenom Čaldarovićem suautorica je još dviju knjiga iz područja urbane sociologije: “Suvremena sociologija grada” (2015.) i “Suvremeni grad: javni prostori i kultura življenja” (2017.), a objavila je više znanstvenih i stručnih radova te publikacija. Sudjelovala je na nizu interdisciplinarnih, znanstvenih i stručnih skupova iz područja urbane sociologije, arhitekture i urbanizma. Članica je Izvršnog odbora Znanstvenog vijeća za turizam i prostor Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Hrvatskog sociološkog društva i International Sociological Association.

Organizatori

Suorganizatori

Financijska podrška