MA Iva Kosmos

ZRC SAZU, Institut za studije sjećanja i kulture, Ljubljana, Slovenija

Predavanja

Biografija

Iva Kosmos je poslijedoktorandica na ZRC SAZU u Ljubljani. Njeno istraživanje fokusira se na različite upotrebe sjećanja, prije svega onog vezanog za Jugoslaviju, te na post-jugoslavensku kulturnu produkciju, prije svega kazalište i književnost. Završila je doktorat na Sveučilištu u Zagrebu (2015), bila je Fulbrightov stipendist i istraživač na University of Wisconsin – Madison (2014) te gostujući istraživač na Centru za Jugoistočne evropske studije Sveučilišta u Grazu (2016). Trenutno radi na knjizi koja će nastati na temelju njezinog doktorata posvećenog post-jugoslavenskim piscima u egzilu.

Organizatori

Suorganizatori

Financijska podrška