dr. sc. Irena Đokić, Ivana Rašić Bakarić, dr. sc.

Odjel za regionalni razvoj, Ekonomski institut, Zagreb

Predavanja

Biografija

Irena Đokić, doktorica je ekonomskih znanosti zaposlena na Ekonomskom institutu, Zagreb. Glavna područja interesa su joj regionalni i lokalni razvoj u Hrvatskoj, s fokusom se na urbanu ekonomiku, brownfield-e i urbanu regeneraciju. Uključena je u brojne projekte u području regionalnog i lokalnog razvoja, evaluaciju razvojnih politika, programa i projekata, strateškog planiranja i upravljanja, te prenamjene i ponovnog korištenja neiskorištenih nekretnine. Djeluje kao trenerica/gostujući predavač na različitim visokoškolskim ustanovama i tijelima javne uprave. Predsjednica je Hrvatske sekcije Europskog udruženja regionalnih istraživanja i ko-autorica hrvatske knjige Strateški programi lokalnog razvoja – hrvatska iskustva.

Dr.sc. Ivana Rašić Bakarić, viša je znanstvena suradnica na Odjelu za regionalni razvoj, Ekonomskog instituta, Zagreb. Od 2001. godine uključena je u istraživačke aktivnosti koje obuhvaćaju objavu znanstvenih radova i suradnju s javnim i privatnim sektorom od 2001. godine. Glavna područja interesa su joj regionalna i urbana ekonomika. Od 2014. godine, sudjeluje u istraživanju “City specialisation and factor productivity in South-East Europe” financiranom sredstavima Globalne razvojne mreže (Global Development Network). Ko-autorica je hrvatske knjige Strateški programi lokalnog razvoja-hrvatska iskustva.

Organizatori

Suorganizatori

Financijska podrška