dr.sc. Hrvoje Mihanović

Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split

Predavanja

Biografija

Dr. sc. Hrvoje Mihanović (Split, 1975.) je viši znanstveni surandik na Institutu za oceanografiju i ribarstvo u Splitu. Na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1998. godine diplomirao je fiziku (geofiziku), na istom je fakultetu 2005. magistrirao, a 2009. godine doktorirao je geofiziku. Od 1999. do 2013. godine radio je kao fizičar oceanograf na Hrvatskom hidrografskom institutu u Splitu, a trenutačno radi na Institutu za oceanografiju i ribarstvo u Splitu. Objavio je više od 50 znanstvenih radova i bio na nekoliko znanstvenih usavršavanja na uglednim međunarodnim institucijama. Sudjelovao je u brojnim znanstvenim oceanografskim ekspedicijama u Jadranu. Područje znanstvenog interesa mu je fizička oceanografija. Dobitnik je Državne nagrade za znanost za 2018. godinu. Aktivno je uključen u popularizaciju znanosti kroz održavanje predavanja i sudjelovanje na televizijskim i radijskim emisijama.

Organizatori

Suorganizatori

Financijska podrška