dr.sc. Fran Domazetović

Laboratorij za geoprostorne analize, Odjel za geografiju Sveučilišta u Zadru, Zadar

Predavanja

Biografija

Dr. sc. Fran Domazetović (Osijek, 1992.) je poslijedoktorand na Odjelu za geografiju Sveučilišta u Zadru. U sklopu uspostavnog istraživačkog projekta Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ), pod nazivom Laboratorij za geoprostorne analize (GAL UIP-2017-05-2694) doktorirao je s temom “Višerezolucijsko modeliranje erozije tla korištenjem geoprostornih tehnologija” i stekao akademski stupanj doktora znanosti u području interdisciplinarnih znanosti, znanstveno polje geografija. Od listopada 2021. godine radi kao poslijedoktorand na Odjelu za geografiju, Sveučilišta u Zadru. U svom znanstvenoistraživačkom radu bavi se primjenom geoprostornih tehnologija u geomorfologiji. Sudjelovao je s izlaganjem na dvadesetak znanstvenih i stručnih konferencija. Objavio je desetak izvornih znanstvenih radova i desetak poglavlja u knjigama te radova u zbornicima radova.

Organizatori

Suorganizatori

Financijska podrška