Dora Crmarić, mag.in.chem.

Zavod za istraživanje mora i okoliša, Laboratorij za fizičku kemiju tragova, Institut Ruđer Bošković

Predavanja

Biografija

Dora Crmarić, mag. ing. chem., završila je preddiplomski studij Kemijsko inženjerstvo na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 2018. godine. Na istom fakultetu upisala je diplomski studij Kemijsko inženjerstvo i diplomirala 2020. godine s titulom magistra inženjerka kemijskog inženjerstva. Od 2021. godine je studentica je interdisciplinarnog doktorskog studija Oceanologija na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i zaposlena je kao stručna suradnica u znanosti i visokom obrazovanju na Institutu Ruđer Bošković, Zavod za istraživanje mora i okoliša, Laboratorij za fzičku kemiju tragova. Radi u istraživačkoj postaji Martinska pokraj Šibenika, a živi na otoku Prviću

Organizatori

Suorganizatori

Financijska podrška