MA Dinka Pavelić

Škola primijenjene umjetnosti i dizajna, Zagreb

Predavanja

Biografija

Dinka Pavelić je arhitektica iz Zagreba, završila je poslijediplomski studij The Berlage Institute u Amsterdamu i Rotterdamu. Radi doktorsku tezu na temu prostornog razvoja otoka „Archipelagopolis -at home at the sea“ na Arhitektonskom fakultetu u Ljubljani. Podučavala je urbanizam na Arhitektonskom fakultetu i Agronomskom fakultetu u Zagrebu, na studiju Krajobrazne arhitekture, kao honorarni asistent. Kao gost profesor predavala na Strelka institutu Moskva. Bila je glavna i odgovorna urednica stručnog časopisa „Čovjek i prostor“, te angažirana u upravnim odoborima stručnih udruga (UHA, DAZ) . Prakticirajuća je arhitektica i urbanistica. Momentalno zaposlenau Školi primjenjenih umjetnosti, Odjel arhitekture.

Organizatori

Suorganizatori

Financijska podrška