dr.sc. Davor Lučić

Institut za more i priobalje Sveučilišta u Dubrovniku, Dubrovnik

Predavanja

Biografija

Dr. sc. Davor Lučić (Dubrovnik, 1959.) je redoviti profesor Sveučilišta u Dubrovniku i znanstveni savjetnik u trajnom zvanju. Diplomirao studij biologije 1982. godine, magistrirao studij ekologije 1985., a 1996. godine obranio disertaciju iz polja biologije na Sveučilištu u Zagrebu. Od 1983. do 2004. godine radi kao znanstvenik na Institutu za oceanografiju i ribarstvo u Splitu. Od 2005. godine do danas radi na Institutu za more i priobalje Sveučilišta u Dubrovniku. Glavno područje istraživanja mu je biologija i ekologija zooplanktona. Ukupno je objavio 227 znanstvenih radova i kongresnih priopćenja. Bio je voditelj i suradnik na više međunarodnih znanstvenih projekata. Recenzent je međunarodnih znanstvenih časopisa. 

Organizatori

Suorganizatori

Financijska podrška