dr.sc. Damir Viličić

Biološki odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb

Predavanja

Biografija

Dr. sc. Damir Viličić (Zagreb, 1973.) je profesor emeritus na na Prirodoslovnomatematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i član suradnik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Diplomirao je 1973., magistrirao 1977. i doktorirao 1983. godine na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Njegov znanstveni interes je ekologija mora. Objavio je 166 znanstvenih radova. U znanstvena zvanja: znanstveni suradnik izabran je 1983., viši znanstveni suradnik 1986., a znanstveni savjetnik 1991. godine. Od 1975. do 1996. godine zaposlen je u Institutu za oceanografiju i ribarstvo, Biološkom zavodu u Dubrovniku. Nakon toga prelazi na Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu gdje je izabran u zvanje redovitog profesora, a 2003. u trajno zvanje redovitog profesora. Glavni je urednik časopisa Acta Botanica Croatica (1998. – 2013.). Tajnik je (1995.– 2011.) i predsjednik (2012. – 2014.) Znanstvenog vijeća za prirodoznanstvena istraživanja Jadrana HAZU. Dobitnik je Nagrade HAZU za najviša znanstvena i umjetnička dostignuća u Republici Hrvatskoj za 2003. godinu, za područje prirodnih znanosti i matematike. Izabran je za Člana suradnika HAZU, Razreda za prirodne znanosti (2006.). U mirovini je od 2014. godine, a 2015. je izabran u počasno znanstveno-nastavno zvanje professor emeritus.

Organizatori

Suorganizatori

Financijska podrška