dr. sc. Blanka Šimundić, Josip Grgić i Vinko Muštra, MA Josip Grgić, dr.sc. Vinko Muštra

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu, Hrvatska

Predavanja

Biografija

Dr. sc. Blanka Šimundić docentica je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Njezin znanstveni fokus je u području ekonomije putovanja i turizma, politike ekonomskog razvoja EU, kao i primijenjene prometne i infrastrukturne ekonomije. Objavila je znanstvene radove iz područja potražnje i ponude turizma, input-output analize, ekonomskog razvoja i pametne specijalizacije. Sudjelovala je u nekoliko znanstvenih projekata na nacionalnoj i razini EU (FP5 i Horizon 2020). U suradnji s Centrom za istraživanje europskih politika već pet godina zaredom izvještava o provedbi regionalne politike EU u Hrvatskoj. Kontinuirano je uključena u procese strateškog planiranja, tj. razvojne strategije te druge konceptualne dokumenate (analiza CBA) za državne/regionalne/lokalne jedinice i institucije.

 

Josip Grgić diplomirao je 2007. godine na studiju „Ekonomija“ na Ekonomskom fakultetu u Splitu. Od listopada 2008. godine zaposlen je na Ekonomskom fakultetu u Splitu, gdje je radio kao stručni suradnik. Od travnja 2015. radi na istoj instituciji kao stručni savjetnik za potporu znanstvenoistraživačkom radu, na raznim kompetitivnim projektima. Godine 2018. završio je poslijediplomski specijalistički studij „Ekonomija“ s obranom teme „Dugoročni učinci prometne infrastrukture na lokalni razvoj – studija slučaja Dalmacija“. Fokus interesa su mu prometna infrastruktura i lokalni razvoj. U posljednjem razdoblju intenzivno je uključen u planiranje lokalnog i regionalnog razvoja.

 

Dr. sc Vinko Muštra docent je i pročelnik katedre za Ekonomiju na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Njegova znanstvena ekspertiza je u ekonomiji aglomeracije, radu i procjeni regionalnog razvoja i regionalnih politika. Objavljivao je na teme o regionalnom razvoju, pametnoj specijalizaciji, regionalnoj ekonomskoj rezistentnosti i aglomeracijskoj ekonomiji. Sudjelovao je u nizu istraživačkih projekata i evaluacijskih studija, što uključuje OBZOR 2020, projekt HNV Link, nacionalne istraživačke projekte poput Regije temeljene na znanju i umrežavanju lokalne konkurencije ili Modeliranje informativnih sustava za pametne gradske usluge. Također je bio uključen u studije o lokalnim i regionalnim razvojnim strategijama za općine i županije u Hrvatskoj te u brojnim izvještajima za Centar za istraživanje europskih politika. Objavio je niz akademskih članaka, poglavlja u knjizi i izvještaja o politikama na ove teme.

 

Organizatori

Suorganizatori

Financijska podrška