dr.sc. Blanka Šimundić

Katedra za turizam i gospodarstvo, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu

Predavanja

Biografija

Dr. sc. Blanka Šimundić je docentica na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Njezin znanstveni interes je u području regionalnog razvoja i politika, ekonomike turizma i prometa te održivog razvoja, a znanstveno-istraživački opus obuhvaća područja ponude i potražnje u turizmu i prometu, utjecaj turizma na gospodarski rast, otpornosti i resilijentnosti regija, regionalni razvoj te pametnu specijalizaciju. Nacionalni je stručnjak za izvještavanje o provođenju regionalne politike EU-a i razvoju instrumenata za pomoć regijama u nepovoljnom razvojnom položaju u Hrvatskoj (EoRPA Programme). Trenutno je članica istraživačkog tima na znanstvenom projektu SmartCulTour koji se financira iz programa Obzor 2020. 

Organizatori

Suorganizatori

Financijska podrška