Dr. sc. Axel Luttenberger

Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet, Rijeka

Predavanja

Biografija

Axel Luttenberger je redoviti profesor u trajnom zvanju i predstojnik Katedre za društvene znanosti Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Rijeci, te magistrirao i doktorirao na Pravnom fakultetu u Splitu. Položio je pravosudni ispit i ima dugogodišnju praksu u gospodarstvu pomorskog osiguranja kao pravni zastupnik i savjetnik. Ima iskustvo u lokalnoj samoupravi i središnjoj vlasti, kao gradonačelnik i saborski zastupnik. Autor je četiri knjige i preko devedeset znanstvenih radova. Njegove glavne aktivnosti uključuju predavanja iz pomorskog, trgovačkog i okolišnog prava na raznim sveučilištima i programima stručnog osposobljavanja.

Organizatori

Suorganizatori

Financijska podrška