dr.sc. Anđelina Svirčić Gotovac

Institut za društvena istraživanja, Zagreb

Predavanja

Biografija

Dr. sc. Anđelina Svirčić Gotovac je znanstvena savjetnica pri Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu (IDIZ). Od 2018. Predstojnica je Centra za istraživanje znanosti i prostora (CIZIP) pri IDIZU. Tijekom dva desetljeća rada bila je suradnica i voditeljica na mnogim znanstvenim projektima u području sociologije prostora (urbane i ruralne sociologije). Bavi se temama transformacije postsocijalističkih gradova, kvalitetom života i stanovanja, gentrifikacijom i dr. Od 2012. – 2018. bila je glavna urednica časopisa Sociologija prostor. Objavila je znanstvene i stručne radove u hrvatskim i međunarodnim časopisima i knjigama. Članica je Hrvatskog sociološkog društva (HSD), European Sociological Association (ESA) i European Network for Housing Research (ENHR).

Organizatori

Suorganizatori

Financijska podrška