studentica 2. godine diplomskog studija, Smjer: Prostorno planiranje i regionalni razvoj, Geografija, Anamarija Kurilj

Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Predavanja

Biografija

Anamarija Kurilj rođena je 23. srpnja 1995. godine u Dubrovniku. Odrasla je u Orebiću na Pelješcu. Osnovnu školu pohađala je u Orebiću od 2002. do 2010. godine, a nakon toga Opću gimnaziju Petra Šegedina od 2010. do 2014. godine u Korčuli. U listopadu 2014. upisala je Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu, istraživački smjer Geografija. S temom ”Poluotok Pelješac između izumiranja i demografske revitalizacije” stekla je 2017. godine diplomu sveučilišne prvostupnice. Potom je upisala dva diplomska studija: Prostorno planiranje i regionalni razvoj te Nastavnički smjer. U travnju 2018.g dobila je Dekanovu nagradu za izuzetan uspjeh na studiju. Sada je diplomski rad za Nastavnički smjer napisan i predan, a diplomski rad za Prostorno planiranje i regionalni razvoj u izradi. Tema se, također, veže za Pelješac, a glasi ”Utjecaj prometa na društveni život starijih ljudi na poluotoku Pelješcu”.

 

Organizatori

Suorganizatori

Financijska podrška