STATISTIKA ANATOMIJE OTOKA 2012. - 2016., VIS, HRVATSKA

STATISTIKA ANATOMIJE OTOKA 2012. - 2016., VIS, HRVATSKA

 

Na pet simpozija učestvovala su 142 predavača iz 16 država ( Japan, Italija, Velika Britanija, Hrvatska, Francuska, Australija, Portugal, Slovenija, Nizozemska, Belgija, SAD, Tajvan, Austrija, Španjolska, Island, Finska ).

Na pet radionica učestvovalo je 170 studenata s 13 fakulteta (Tokyo, Ljubljana, Split, Zagreb, Palermo, Udine, Perth, Pariz, Graz, Maribor, Milano, Venecija ).

 

Na pet radionica izrađena su 24 studentska projekta i 7 videouradaka.

Pet radionica mentoriralo je 35 profesora, a održano je i 26 predavanja.

U sklopu simpozija i radionica otvoreno je pet izložbi i realiziran jedan objekt – Japanski paviljon za čaj.

 

 

2012.

SIMPOZIJ „Uvod u Anatomiju otoka“

28. – 30.9. 2012.

Predavači :

Nikola Bašić

Dinko Radić

Darko Šeparović

Marko Padovan

Boris Čargo

Lorenzo Guzzardi

Miće Gamulin

Miroslav Katić

Kengo Kuma

Malcolm Scott Hardy

Alen Žunić

Zlatko Karač

Darko Radović

Nenad Starc

 

Ukupno 14 predavača

 

 

RADIONICA „Nova Issa - mogućnosti uklapanja lokaliteta grčke Isse u kulturnu i turističku sliku grada Visa“

6. - 10. 10. 2012.

 

Studenti :

7 studenata sa Sveučilišta Tokyo, Kuma Lab

7 studenata sa Sveučilišta Keio, Radovic Lab

8 studenata s Arhitektonskog fakulteta u Ljubljani

7 studenata s Građevinsko – Arhitektonsko - Geodetskog fakulteta u Splitu

4 studenta s Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu

 

Ukupno 33 studenta

 

Mentori na radionici :

Tadej Glažar

Neno Kezić

Davisi Boontharm

Darko Radović

 

Predavanja na radionici održali su :

Jose Pupim de Oliveira

Kazuyo Sejima

Davisi Boontharm

Neno Kezić

Emil Šverko

 

 

2013.

SIMPOZIJ „Otočni gradovi – od tradicije do izazova 21. stoljeća „

27. – 29.9.2013.

Predavači :

Nenad Starc

Davisi Boontharm

Darko Radović
Philippe Revault

Luigi Prestinenza Puglisi

Marina Blagaić Bergman

Željka Čorak

Sanja Buble

Marijan Bradanović

Alexandra Yerolimpos

Lorenzo Guzzardi

Boris Čargo

Ratko Vučetić

Ivana Haničar – Buljan

 

Ukupno 14 predavača

 

RADIONICA „Sanacija i revitalizacija gradskih područja Visa i Komiže“

30.9. – 5.10. 2013.

Studenti :

12 studenata sa Sveučilišta Keio, Radović Lab i Tokyo, Kuma Lab

6 studenata s Arhitektonskog fakulteta u Ljubljani

2 studenta s Arhitektonskog fakulteta u Palermu

1 student s Arhitektonskog fakulteta u Veneciji

1 student s Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu

ukupno 22 studenta

 

Mentori :

Darko Radović

Neno Kezić

Davisi Boontharm

Tadej Glažar

 

Predavanja na radionici održali su :

Manuela Antičević

Hrvoje Bota

Sanja Buble

Ivana Katurić

Neno Kezić

Emil Šverko

Ante Mardešić

Ko Nakamura

 

 

2014.

SIMPOZIJ „Budućnost sela i autohtonih poljoprivrednih kultura na otocima“

17. – 21.9. 2014.

Predavači :

Saša Poljanec Borić

Laurence Feveile

Davisi Boontharm

Aleksander Ostan

Maria de Nazare Oliveira Roca

Marina Blagaić Bergman

Sandro Bogdanović

Boris Čargo

Sanja Buble

Davor Stipan

Antonia Miletić

Veni Marinković

Zoran Roca

Manuela Antičević

Željka Tonković

Jelena Zlatar

Hrvoje Bota

Nicolas Petrovich Njegosh

Antonio Morić Španić

Ana Marija Durbešić

Borna Fuerst Bleliš

Zoran Demaria

Joško Božanić

Nenad Starc

Filip Šrajer

Goran Andlar

Simone Garagnani

 

Ukupno 27 predavača

 

Radionica „Topofilija i terrafilija na Visu“ , voditelj Zoran Roca

Okruglis stol „Dobre prakse viške poljoprivrede“

Okrugli stol „(Pre)živjeti na otoku“

 

RADIONICA „Mogući oblici samodostatnosti sela na otocima i način upravljanja lokalnim resursima“

22. – 27.9.2014.

Studenti :

7 studenata sa Sveučilišta Tokyo, Kuma Lab

8 studenata sa Sveučilišta Keio, Radovic Lab

6 studenata s Arhitektonskog fakulteta u Ljubljani

6 studenata s Građevinsko – Arhitektonsko - Geodetskog fakulteta u Splitu

3 studenta s Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu

5 studenata s Ecole Nationale Supérieure d'Architecture, Paris - Val de Seine

5 studenata s Tehničkog sveučilišta u Grazu

5 studenata individualno prijavljenih

Ukupno 45 studenata

 

Mentori :

David Sim

Aleksander Ostan

Darko Radović

Davisi Boontharm

Laurence Feveile

Neno Kezić

Tadej Glažar

 

Predavanja na radionici održali su :

Laurence Feveile

David Simm

Ana Jeinić

Anne Oberritter

 

Radionica suhozida, voditelj Filip Šrajer i Miše Renić

 

 

2015.

SIMPOZIJ „Odgovorni turizam na otocima : prema sinergiji turizma i cjelogodišnjeg života otoka“

17. - 20.9.2015.

Predavači :

Željka Tonković

Jelena Zlatar

Ivana Marić

Zrinka Gregov

Kristina Bučar

Saša Poljanec-Borić

James K. Reap

Stjepan Šterc

Veni Marinković

Irena Đokić

Ivana Rašić-Bakarić

Nenad Starc

Manuela Antičević

Sanja Buble

Ugo Toić

Lorenzo Guzzardi

Davisi Boontharm

Lea Vene

Marija Borovičkić

Ivana Momčilović

Helena Klakočar

Lisa Penkova

Ana Perinić Lewis

Lidija Runka Luttenberger

Jelena Lončar

Maja Adžija

Vedran Premuž Đipalo

Davor Stipan

Kuang-Yu Wang

Iva Niemčić

Marina Blagaić-Bergman

Antonia Dika

Antonio Morić Španić
Zoran Roca

Maria de Nazare Oliveira Roca

Laurence Feveile

Sanja Klempić Bogati

Sonja Podgorelec

Ana Jurić

Ukupno 39 predavača

 

RADIONICA „Alternativni turizam – novi turistički sadržaji u starim zdanjima“

Studenti :

4 studenta s Tehničkog sveučilišta u Grazu

8 studnata sa Sveučilišta Keio, Radović Lab

6 studenata sa Sveučilišta Tokyo, Kuma Lab

5 studenata s Arhitektonskog fakulteta u Ljubljana
2 studenta s Fakulteta za graditeljstvo, prometno inžinjerstvo i arhitekturu u Mariboru
5 studenata s Fakulteta građevinarstva, arhtekture i geodezije u Splitu
 

ukupno 30 studenata

 

Mentori :

Davisi Boontharm

Tadej Glažar

Neno Kezić

Mikako Koike

Aleksander Ostan

Darko Radović

 

Predavanja na radionici održali su :

Neno Kezić

Davisi Boontharm

Tadeje Glažar

Aleksander Ostan

Mikako Koike

Darko Radović

Anže Koren

Tetsuo Kondo

 

 

2016.

SIMPOZIJ „Od otočnog manifesta prema osnivanju Međunarodnog centra za otočni život i kulturu“

15.9. – 18.9.2016.

Predavači :

Joško Božanić

Sonja Podgorelec

Sanja Klempić-Bogati

Marijana Belaj

Tomislav Oroz

Ana Perinić Lewis

Fritz Richter

Sanja Stanić

Edita Ujević

Stjepan Šterc

Antonio Morić-Španić

Jakov Stanojević

Romana Lekić

Aleksandar Ivančić

Veni Marinković

Irena Sertić

Maja Jurišić

Sanda Vojković
Darko Radović

Yatsue Mitsukura

Akora Mita

Davisi Boontharm

Marco Imperadori

Hiroto Kobayashi

Ilan Kelman

Goran Andlar

Marija Borovičkić

Tanja Kremenić

Miran Križanić

Pantelina Emmanouilidou

Ivo Radica

Tonino Picula

Boško Budisavljević

Marina Blagaić-Bergman

Iva Niemčić

Julijano Sokolić

Nenad Starc

Anica Čuka

Josip Farčić

Vladimir Skračić

Marija Jakas

Julije Domac Šćedro

Ana Marija Jakas

Davor Stipan

Mariana Bucat

Diana Magdić

Ivana Mrčeta Frlan

Morana Ostojić

Ukupno 48 predavača

 

 

RADIONICA „VISOVIZIJA – videouradci na temu budućnosti otoka Visa“

19. – 24.9.2016.

Studenti :

4 studenta s Tehničkog sveučilišta u Grazu

8 studnata sa Sveučilišta Keio, Radović Lab

6 studenata sa Sveučilišta Tokyo, Kuma Lab

5 studenata s Arhitektonskog fakulteta u Ljubljani
2 studenta s Fakulteta za graditeljstvo, prometno inžinjerstvo i arhitekturu u Mariboru
5 studenata s Fakulteta građevinarstva, arhtekture i geodezije u Splitu
 

ukupno 30 studenata

 

Mentori :

Darko Radović

Neno Kezić

Aleksander Ostan

Davisi Boontharm

 

Video tehnika i stručna podrška :

Produkcija MecTV 2016.

 

Mentori :

Tibor Bun

Vjekoslav Lazar

Valentina Šinjori


Predavanja na radionici održali su :

Davorka Perić

Vedran Perkov

Hiroto Kobayashi

Sano Santochi

Davor Mateković

 

Izložba diplomskih radova studenata Politecnico di Milano „Poluotok Prilovo“

Izložba Davisi Boontharm „InVisibile“

 

Okrugli stol „Prema osnvanju Međunarodnog centra za motočni život i kulturu“

 

Organizatori

Suorganizatori

Financijska podrška