SCENARIJ MINI SIMPOZIJA

 

NOVA ISSA - SVJETSKI CENTAR ZA OTOČNI ŽIVOT I KULTURU / VIS , HRVATSKA
NEW ISSA - WORLD CENTRE FOR ISLAND LIFE AND CULTURE / VIS, CROATIA

11. 9. 2018. utorak / tuesday
dolazak na Vis, smještaj, piće dobrodošlice / arrival to Vis, accommodation, welcome drink


12. 9. 2018. srijeda / wednesday
8.00 - 9.00 h - kupanje na Prilovu / beach in Prilovo
9.00 - 11.00 h - Razgovor uz kavu na terasi hotela Issa / conversations and coffee on Hotel Issa Terrace
Šetnja oko Prilova, antička riva, rimski teatar, Politecnico di Milano projekt na livadi, pogled na lokaciju, odlazak
na iskopine, obilazak Isse intra muros / 
walk around Prilovo, ancient riva, Roman theatre, Politecnico di Milano
project, site visit, archeological excavations, Issa intra muros

13.00 h - Radni ručak u restoranu Admiral, dnevni menu, plaća se / Working lunch, restaurant Admiral, day
menu, individually paid

15.00 h - posjet Viškoj muzejskoj zbirci, individualno / visit to the Vis Museum, individual
Popodne, studenti rade prve skice uz mentore / afternoon, students and mentors working on
frst visualizations

20.00 h - izlaganje studenata / student presentations


13. 9. 2018. četvrtak / thursday
8.00 h - kupanje u Komiži / Komiža beach-time
9.00 h - radna kava na terasi hotela Biševo / working coffee at Biševo Hotel Terrace
10.00 h - predavanja i razgovori u kulturnom centru Ivan Vitić / lectures and discussions in the Cultural Centre
Ivan Vitić

12.00 h - ručak u Komiži, plaća se / lunch in Komiža, individual payment
14.00 h - obilazak viških sela minibusom (Žena glava, Duboka, Marine zemlje, Podstražje, preko Stonce do
Oključne), plaća se / 
bus tour or the villages of Vis (Žena glava, Duboka, Marine zemlje, Podstražje, preko
Stonce do Oključne), individual payment

20.00 h - radna večera - završna rasprava i plan za 2019., plaća se / working dinner, fnal discussion and plan for 2019


14. 9. 2018. petak / friday
odlazak s Visa / departure

 

Organizatori

Suorganizatori

Financijska podrška