PROJEKT NOVA ISSA – CENTAR ZA OTOČNI ŽIVOT I KULTURU

PROJEKT NOVA ISSA – CENTAR ZA OTOČNI ŽIVOT I KULTURU

Formiranje ekipe projekta

 

Anatomija otoka pokreće novi projekt za otok Vis

"Nova Issa – svjetski centar za otočni život i kulturu".

 

Zainteresirani mogu poslati kratku biografiju i motivacijsko pismo na email adresu :

novaissa.497@gmail.com

 

Veselilo bi nas da se pridružite našoj ekipi.

 

Boško Budisavljević

voditelj projekta

Organizatori

Suorganizatori

Financijska podrška