Nova Issa

NOVA ISSA

 

Jučer (14.9.2018.) je na Visu završio mini simpozij s temom "Nova Issa - svjetski centar za otočni život i kulturu" u organizaciji Anatomije otoka.

Cilj je novog projekta, koji Anatomija pokreće na Visu, istražiti mogućnosti organiziranja jednog centra koji bi okupljao sve otočne države svijeta na Visu.

U svijetu ima ukupno 100 država koje imaju otoke u svom sastavu. Pravih otočnih država ima 60, dok ostale imaju otoke kao dio svojih teritorija.

Projekt je na "dugom štapu", zamišljeno je da se "pomalo" skupljaju informacije o otočnim državama, kontaktira ih se te sa zainteresiranima uspostavlja suradnja. 

Na simpoziju je sudjelovalo 14 sudionika, 3 japanska profesora i 4 studenta, 2 profesora i 2 studenta s Arhitektonskog fakulteta iz Ljubljane, jedna profesorica iz EAPB Paris Val de Seine,  jedna s Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu te predstavnik Anatomije otoka. 

Prvi dan su se upoznavali s prostorima grčke Isse, a drugi dan su održana predavanja u Kulturnom centru Ivan Vitić u Komiži (prof. Joško Božanić o Geoparku viškog arhipelaga i prof. Darko Radović o 4 diplomska rada studenata Politecnico di MIlano  na temu viškog Prilova). Popodne su se obilazila viška sela, a navečer je bio radni sastanak sa zaključcima. Najvažniji zaključak je da treba nastaviti s tom temom.

 

 

 

Organizatori

Suorganizatori

Financijska podrška