NIKOLA FILIPOVIĆ arhitekt

NIKOLA FILIPOVIĆ arhitekt

Umro je u 87. godini u Zagrebu. Dugogodišnji profesor na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu.

Izuzetan po svemu. Predavao je crtajući kredom na ploči sve važne kuće i njihove detalje. Uz nezaboravne komentare.

Neka m u je vječna slava !

Organizatori

Suorganizatori

Financijska podrška