Irska

Irska

70.273 km2   4.588.252 st.   Glavni grad Dublin


 

Otočna država Irska ima isti broj stanovnika kao i Papua Nova Gvineja i kao Hrvatska. Hrvatska nije otočna država, ali ima prekrasne i vrlo zanimljive otoke. S jednog od tih, otoka Visa, pišemo sve ove tekstove i objavljujemo na web stranici www.anatomija-otoka.com. Krajnji cilj nam je osnovati na Visu "Svjetski centar za otočni život i kulturu". U početku virtualni a kasnije i s pravim fizičkim kontaktima.

Irska je otočna europska država koja graniči s Ujedinjenim Kraljevstvom (Velikom Britanijom). Prema ustavnom uređenju je parlamentarna demokracija. Članica je Europske Unije od 1973., a službena valuta je euro. Službeni jezik je irski i engleski.

Najveći dio Irske, čak oko tri četvertine je ravničarski. Prosječna visina ravničarskog dijela iznosi 150 m. Pred zapadnom obalom leže i mnogobrojni otočići od kojih su najveći Achill, Clare, Inishobin, Bear i Inishturk, te otočje Aran. Najveći dio Irske, oko 70 % otpada na livade i pašnjake. Od mnogobrojnih domaćih životinja najvažniji su konji, psi i stoka.

Kelti su došli do Irske oko 300. pr. Kr. Kontrolirali su zemlju oko 1000 godina i ostavili kulturu i jezik koji je preživio do danas. Pokret za neovisnost od Ujedinjenog Kraljevstva dobio je na masovnosti polovicom XIX.st. Nakon Zakona o zemlji 1903. u Irskoj je provedena agrarna reforma kojom su irski zakupci postali vlasnici zakupljene zemlje. Ljeti 1914. cijela je zemlja bila zahvaćena građanskim ratom. Od 1949. Irska je neovisna država, a od 1955. članica je UN-a. Početkom 2000-ih Irska ima punu zaposlenost i uvozi radnu snagu.

Stanovništvo Republike Irske se značajno povećalo posljednjih godina. Najviše utjecaja na taj porast ima imigracija. U zadnje vrijeme dosta imigranata dolazi iz Hrvatske. Prosječni porast stanovnika po godini iznosio je 2% . Irska ekonomija prije1980. godine bila je "tradicionalno" ustrojena i ne naročito uspješna. Tada je Irska znatno zaostajala za Ujedinjenim Kraljevstvom i ostalom Zapadnom Europom. Danas je Irska drugi svjetski najveći izvoznik računalnih programa. Gotovo trećina svih osobnih računala prodanih u Europi proizvedena je u Irskoj. Uspoređujući razinu razvijenosti Irske i Ujedinjenog Kraljevstva, možemo zaključiti da je Irska, kao tradicionalno nerazvijena, uspjela u 20-ak godina dostignuti Ujedinjeno Kraljevstvo. Prema podacima iz Wikipedije irski BDP po stanovniku je 69.300 $ a Ujedninjenog Kraljevstva 39.720 $. U uslugama prevladavaju vanjska trgovina i bankarstvo. Znatni su prihodi od turizma.


U Irskoj ima oko 50-ak gradova. Glavni grad Dublin ima preko 500.000 stanovnika. Osim Dublina još samo jedan grad, Cork, ima preko 100.000 stanovnika, a svi ostali od 65.000 do 9.000.


 

Dublin Travel Guide

https://www.youtube.com/watch?v=aBqf56x79rk 7.57 min.

Irland

https://www.youtube.com/watch?v=5SSKeuW446Y 5.40 min.

 

Organizatori

Suorganizatori

Financijska podrška