BLOG 3

MINISTARSTVO URBANIZMA

Boško Budisavljević

 

U Slobodnoj Dalmaciji objavljen je članak o davanju u koncesiju jednog od Lastovskih otoka za izgradnju hotela, vila i marine. Raspisivač je Ministarstvo državne imovine, koje je 9.3.2019. . uputilo Javni poziv za podnošenje ponuda za osnivanje prava građenja na zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske radi izgradnje hotela i vila i za dodjelu koncesije na pomorskom dobru za korištenje plaže i izgradnju dvije marine.

 

Lokacija je uglavnom prazna, postoji samo jedan potkop i neke kasarne bivše J.N.A.

Birokracija je uredno odrađena. Donesen je Prostorni plan, potom i UPU ( urbanistički plan uređenja ). Provedena je javna rasprava na kojoj je sudjelovalo samo 8 sudionika. Uvjeti oblikovanja i kapaciteti propisani su UPU-om.

 

Ponude moraju obuhvatiti kompletan zahvat. Ponuditelji moraju dostaviti plan i iznos ukupnog ulaganja te se obvezati na realizaciju kompletnog programa. Trebaju dostaviti idejni projekt turističkog naselja i sadržaja na pomorskom dobru. Tome trebaju dodati i Uvjerenje nadležnog tijela za izdavanje lokacijskih dozvola da je idejni projekt u skladu s UPU-om. Ponude se dostavljaju Ministarstvu državne imovine.

 

Kriterij odabira je najveći ponuđeni iznos. Povjerenstvo za izbor je odabrala Vlada Republike Hrvatske 1.2.2019. Rok za predaju ponuda je 14.5.2019. Rok za završetak kompletnog zahvata je 5 godina, a nakon toga roka investitor je dužan plaćati godišnju naknadu od 2.900.000,00 kn. Koncesija se izdaje na 50 godina.

 

Rezimirajmo. Država raspisuje natječaj za jednu od najatraktivnijih lokacija na Jadranu, najudaljenijem pučinskom otoku Lastovu. Rok za predaju kompletne dokumentacije je 2 mjeseca i 5 dana. U taj rok je uključeno i Uvjerenje o sukladnosti s planskom dokumentacijom.

 

Ponude ocjenjuje povjerenstvo Vlade RH što bi bila zamjena za ocjenjivački sud u arhitektonskim natječajima. U svakom takvom natječaju uobičajeno se navode imena stručnjaka ocjenjivačkog suda. Ovaj natječaj je izašao samo na stranicama Ministarstva državne imovine. Očito ovo Ministarstvo ocjenjuje da je sposobno izabrati najbolje rješenje u kojem kvaliteta idejnog rješenja ne igra nikakvu ulogu. Kriteriji su isključivo visina ponuđene naknade za pravo građenja. Nada je jedino u tome da je izabrano povjerenstvo sastavljeno od najboljih stručnjaka. Međutim nema nikakve garancije da će kvaliteta idejnog projekta bilo što značiti.

 

Bilo bi zanimljivo vidjeti sastav povjerenstva.

 

P.S.

Istovjetno se ponaša i zagrebački gradonačelnik koji je sam odabrao lokaciju za svoj "Manhattan", odredio vrlo kratak rok za dostavu ponuda i odredio povjerenstvo koje će sve odlučiti. Građani Zagreba ne rasoplažu nikakvom informacijom što je tu predviđeno, tko je to odlučio. Identičan igrokaz je već na djelu u Beogradu ( Beograd na vodi ), a i investitor je, po svemu sudeći, isti.

 

 

 

 

 

Organizatori

Suorganizatori

Financijska podrška