10. ANATOMIJA OTOKA - PROGRAM SIMPOZIJA

Mjesto održavanja: Društveni centar Lastovo (Dolac 5)

PONEDJELJAK, 26. RUJNA - SRIJEDA, 28. RUJNA

 

 

PONEDJELJAK, 26. RUJNA

14:00-15:00 Otvorenje simpozija, uvodna riječ organizatora

Plenarno izlaganje: Mirko Orlić Klimatske promjene i otoci

15:00-15:30 STANKA ZA KAVU

15:30-17:00 Sesija I

Petar Kružić Štitimo li dovoljno Jadransko more?

Dora Crmarić Hranjive soli, metali u tragovima i kvalitete života u malim otočnim sredinama – primjer otoka Prvića

Marija Parać Mikroplastika i klimatske promjene na hrvatskim otocima: pregled

17:00-17:30 STANKA ZA KAVU

17:30-19:30 Sesija II

Natalija Špeh, Robert Lončarić Jadranski otoci – mogu li endogeni potencijali postati opterećenje za okoliš?

Kristina Pikelj Uloga banketa morskih cvjetnica na plažama hrvatskih otoka

Sanja Đurin Nautički turizam i održivost

Axel Luttenberger Rezilijentnost na klimatske promjene na otocima i osigurateljno pokriće

20:00 KULTURNO-ZABAVNI PROGRAM POVODOM DANA OPĆINE LASTOVO

 

UTORAK, 27. RUJNA

9:00-9:30 Prijava sudionika

9:30-11:30 Sesija III

Blanka Šimundić Društveno-ekonomske koristi razvoja regenerativnog turizma u otočnim sustavima

Jelena Zlatar Gamberožić, Sara Ursić, Jana Vukić, Anđelina Svirčić Gotovac Tradicionalne otočne djelatnosti i kulturna baština kao temelj otočnog identiteta i kulturno-turistički potencijal: Primjeri otoka Brača i Raba

Jana Vukić, Pia Helena Markota, Lora Rajčić, Magdalena Nekić Kulturni krajolik kao osnova (kulturne) održivosti i razvoja otoka Raba

Juraj Šantorić Vječno u tranziciji bez kulturne tranzicije: ValOm festival u Omišlju kao mogući potencijal za suvremene umjetničke prakse u lokalnom kontekstu

11:30-13:30 STANKA ZA RUČAK

13:30-15:30 Sesija IV

Daria Povh Škugor Mediteranski dan obale – jačanje otpornosti obala

Tarita Mašković Klimatske promjene u odgojno-obrazovnim programima otočnih vrtića

Olga Orlić, Duga Mavrinac Ja sam budućnost. Da li ti se sviđam? Zelena tranzicija na otocima

Vjeran Piršić Kako realizirati (i optimizirati) energetsku tranziciju otoka, a ne samo pričati o tome (i prijavljivati potpuno promašene projekte)

15:30-16:00 STANKA ZA KAVU

16:00-17:30 Sesija V

Anamarija Frankić Biomimikrija za samoodrživi lokalni život na otocima: Nexus vode, energije i hrane

Lidija Runko Luttenberger Mijenjanje okoliša i osjetilni pejzaž

Zrinka Ljubešić, Hrvoje Mihanović, Mirko Orlić, Davor Lučić, Damir Viličić Adaptivna strategija uzorkovanja valova vezanih uz otok – traženje kompromisa između vjetrovnog forsiranja i mogućnosti rada na istraživačkom brodu

19:30 ZAJEDNIČKA VEČERA STRUČNA EKSKURZIJA: GLEDANJE ZVIJEZDA

 

SRIJEDA, 28. RUJNA

10:00-12:00 Sesija VI

Philip Hayward K’gari (otok Fraser): baština u plamenu

Damir Viličić Hrast crnika (Quercus ilex L.) – vrijedna povijesna i ugrožena vrsta sredozemnih vazdazelenih šuma

Lovre Panđa, Ivan Marić, Fran Domazetović Analiza opasnosti od prirodnih poplava na području naselja Sali na Dugom otoku

Petra Valovičić Percepcija otočne budućnosti u mjestu Sali na Dugom otoku

12:00-14:00 STANKA ZA RUČAK

14:00-16:00 Sesija VII

Marijana Sumpor, Nenad Starc Dosezi razvojnih politika i kako ih prijeći – primjer hrvatskih otoka

Majda Rubić Tko je važan upravitelj našeg nacionalno važnog otočnog krajolika?

Josipa Slaviček Modeli vrednovanja krajobraza otoka Šćedro

Jože Kos Grabar Organizacijski aspekti provedbe klimatski prilagođene društvene transformacije u lokalnim zajednicama (općinama, gradovima, otočnim zajednicama)

16:00-16:30 Zaključna rasprava o okolišnim temama

16:30-17:00 STANKA ZA KAVU

17:00-19:00 Sesija VIII: O LASTOVU NA LASTOVU

Tomislav Oroz Porijeklo culjanja lastovskog Poklada između usmene predaje, povijesnih izvora i karnevalske prakse

Jasna Čapo Lastovski iseljenici i njihov zavičaj

Marina Blagaić Bergman, Ana Perinić Lewis Vrijeme otočanki – etnografija stvaranja budućnosti na otoku Lastovu

Iva Niemčić, Joško Ćaleta O Lastovu izvan Lastova – odjeci lastovske baštine izvan otoka

Organizatori

Suorganizatori

Financijska podrška