Kontakt

Organizacija i koncepcija programa

Udruga "Anatomija otoka – centar za istraživanje i razvoj"
Obala sv. Jurja 29, 
21 480 Vis
info@anatomija-otoka.com

Prijave za sudjelovanje u aktivnostima « Anatomije otoka »
(simpoziji, radionice, projekti, stručni boravci na Visu)
info@anatomija-otoka.com

Facebook
https://www.facebook.com/pages/Anatomija-otoka-centar-za-istra%C5%BEivanje-i-razvoj/835519776464936

 

Kontaktni podatci prikupljeni preko ovog obrasca neće biti javno objavljeni niti će se koristiti za bilo što drugo, osim za slanje odgovora na Vaš upit!
Pravila o zaštiti privatnosti pregledajte ovdje.